Regulament De Organizare Și Funcționare Al Studioului De Pilates
Vă aducem la cunoștință câteva reguli de ordine interioară ce țin de politica studioului pe care vă rugăm să citiți cu atenție!

Dacă aveți o problemă de sănătate, sunteți însărcinată sau orice problemă de natură medicală, vă rugăm să aveți sfatul medicului sau adeverința, conform căreia sunteți apt/ă pentru a face sport. Vă rugăm să nu faceți declarații false privind starea de sănătate personală, studioul nu își asumă răspunderea pentru eventualele consecințe apărute în urma declarațiilor false legate de negarea problemelor medicale; în caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă limita accesul în studio. Informați-vă instructorul despre orice eventual disconfort simțit în timpul executării exercițiilor sau după terminarea acestora.
  1. Aparatele studioului se utilizează numai în prezența instructorului personal
  2. O sesiune durează 55 de minute, ședința va începe la fix și se termină la fix 5
  3. Programările se fac cu minim 4 ore înainte; Vă rugăm să vă notați programările, studioul nu dă mesaje de reamintire. Programările se fac telefonic, cât și la recepția studioului
  4. Anularea ședinței se face cu minim 4 ore înainte, altfel ședința se consideră efectuată
  5. Valabilitatea pachetelor de abonamente este de 1 lună pentru 5 sesiuni și 2 luni pentru 10 sesiuni; Abonamentele pot fi înghețate 2 săptămâni în perioada primăvară-vară și alte două săptămâni în perioada toamnă-iarnă. Informați instructorul din timp!
  6. În cazul achiziționării abonamentelor semi-private, dacă una dintre persoane nu participă la clasă din diverse motive și anulează ședința, indiferent dacă se consideră efectuată (anulată în mai puțin de 4 ore) sau nu, dacă partenerul dorește să participe la clasă chiar și în lipsa celeilalte persoane, clasă devenind din semi-privată, una privată trebuie să achite o diferență de 40 lei
  7. Prețul abonamentelor este per persoană; TVA-ul este inclus, odată achiziționate, sesiunile nu sunt transferabile, iar banii nu pot fi restituiți
  8. La fiecare abonament cumpărat, beneficiați de o invitație gratuită pentru cineva care nu a mai fost client/a studioului; dacă persoana invitată își achiziționează un pachet de 5 sau 10 ședințe, dvs. primiți o ședință gratuită
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. În scopul răspunderii solicitărilor dumneavoastră pentru orele de Pilates din studioul SHAYA PILATES al S.C.ZYNE MOOD S.R.L cu nr. de înregistrare în registrul comerțului J40.13159/14.09.2018 CUI 39871751 colectăm datele personale ale clienților, respectiv numele, prenumele, adresa, numărul de telefon și adresa de email, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrăm numele, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon pentru comunicarea cu dumneavoastră în vederea răspunderii solicitărilor online, telefonic sau la recepția studioului primite pentru ședințele de Pilates. Totodată, prelucrăm numele, prenumele, adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon și data nașterii, pentru a vă crea un cont de membru, prin intermediul căruia să puteți efectua rezervări la ședințele de Pilates. Toate aceste date vor fi păstrate pe durata colaborării dintre dvs. și studio pentru ținerea evidențelor financiar-contabile și fiscale impuse de legislația în materie. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. Respectăm și asigurăm în mod strict confidențialitatea datelor prelucrate. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi o valoare esențială. În vederea plasării unei solicitări, clientul va furniza datele și informațiile solicitate online prin mesaj sau prin telefon, refuzul comunicării informațiilor solicitate împiedicând colaboratorii și administratorul studioului să înregistreze și să răspundă solicitării efectuate. Administratorul studioului, precum și colaboratorii, nu sunt răspunzători pentru erorile clienților în introducerea acestor date sau de eventuale date false furnizate de aceștia. Clientul are obligația de a furniza date corecte și conforme cu realitatea, purtând întreaga răspundere pentru incorectitudinea informațiilor transmise vânzătorului. Datele personale nu vor fi vândute, transferate sau distribuite sub nici o formă unor terțe părți ori în alte țări, cu excepția cazului în care sunt solicitate de autoritățile publice competente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Drepturile dumneavoastră Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679, dumneavoastră beneficiați de dreptul de acces și de intervenție asupra datelor personale furnizate. În acest sens, aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective, precum și la următoarele informații: La cerere, noi vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. De asemenea, clienții au dreptul la rectificarea, modificarea și actualizarea datelor prelucrate. Astfel, aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Aveți dreptul de a obține din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• Vă veți retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• Vă veți opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legilor din România;

ACORD DE FOTOGRAFIERE / FILMARE ȘI DE PRIMIRE NEWSLETTER
ADRESA:
Shaya Pilates
Strada Turbinei 16, Parter Floreasca, Bucuresti, Romania
PROGRAM:
Luni / Vineri – 07:00 – 20:00
Sambata – 08:00 – 14:00
Duminica – INCHIS
PARTENERI: